Institute of Physics
University of Latvia

IPUL-MHD Fifth Framework ProjectEiropas Savienības finansētās programmas Latvijas Universitātes Fizikas Institūta izveide par Eiropas nozīmes magnetohidrodinamikas pētījumu centru ietvaros

Latvijas Universitātes Fizikas Institūts

izsludina konkursu


uz 4 doktorantūras un 3 pēcdoktorantūras vietām šķidruma un gāzes mehānikas un siltumfizikas specialitātē. Tiek piedāvāts pētniecības darbs magnetohidrodinamikas jomā saistībā ar šķidru metālu, pusvadītāju kausējumu un magnētisko šķidrumu tematiku uz 3 gadiem doktorantūras studijām un 1,5 gadiem pēcdoktorantūras studijām ar stipendiju atbilstoši 750 EUR un 1500 EUR mēnesī (ieskaitot visus nodokļus). Prasības doktorantūrai: maģistra grāds fizikā; apgūti kursi hidrodinamikā un siltumfizikā vai eksperimentālajā fizikā, iemaņas skaitliskajā modelēšenā un programmēšanā. Pēcdoktorantūras pretendentiem jābūt doktora grādam fizikā ar atbilstošām zināšanām hidrodinamikā un siltumfizikā kā arī modernajās skaitliskajās metodēs.
Pieteikumi kopā ar CV, publikāciju sarakstu un kvalifikāciju apstiprinošu diploma kopiju nosūtāmi uz Latvijas Universitātes Fizikas Institūtu, Miera ielā 32, Salaspils LV-2169; Fax: 7901214; e-mail: ipul-mhd@ipul.lv. Doktorantu vietas ir atvērtas sākot ar 2003. gadu, bet pēcdoktorantūra sākot ar 2004. gadu. Pirmā iesniegumu izskatīšana notiks 2003. gada 31. janvārī. Iesniegumi tiks pieņemti līdz piemērotu kandidatūru atrašanai. Papildus informācija http://www.ipul.lv.[Institute of Physics of University of Latvia, 2003]